Đang gửi...

1. HIỆN NAY NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Về tài chính: Thường xuyên được bổ sung, liên danh liên kết, vay vốn, vốn huy động trong các đối tác chiến lược và cán bộ công nhân viên. Thông qua các dự án, chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hàng năm; Công ty được Cơ quan chủ quản và đơn vị kiểm toán đánh giá: hoạt động tài chính lành mạnh, an toàn.

 Năng lực thiết bị và công nghệ: Công ty đã có đầy đủ trang thiết bị thi công đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thi công xây lắp trong mọi điều kiện.

 Lực lượng lao động: Công ty có mô hình tổ chức hợp lý và hiệu quả, có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ KCS và đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo cơ bản và kinh nghiệm, có bản lĩnh nghề nghiệp, sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu sản xuất phức tạp.

 Tổ chức biên chế của Công ty: Được kiện toàn có đủ năng lực, tinh, gọn đáp ứng yêu cầu theo cơ chế thị trường.

2. KINH NGHIỆM THI CÔNG THEO NGÀNH NGHỀ

 Thi công các công trình: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng Kỹ thuật, Thuỷ lợi.

 Thiết kế và giám sát thi công các công trình: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng Kỹ thuật, Thuỷ lợi.

 Xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi.

 Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà.

Kinh doanh thương mại.

  • Với mục tiêu phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Công ty Cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế rất vui lòng được hợp tác của Quý Chủ đầu tư, quý khách hàng một cách tốt nhất.
  • Công ty Cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp và cảm ơn sự giúp đỡ của các đối tác. Công ty mong muốn các mối quan hệ tiếp tục phát triển, thông qua uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ thuận lợi và hiệu quả kinh tế.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY