Đang gửi...
CAUMOC - HP1000

CAUMOC - HP1000

HP1000
Giá: Liên hệ

Cẩu móc tời điện 500kg - 800kg
Sức nâng một cáp: 500kg
Hai cáp: 800kg
Yêu cầu năng lượng: 12V
DC: 125amp

 

  • Facebook
  • Hotline